Vrijhandel op z’n Amerikaans: de slavernij van TTIP en TTP, bestaat uit knevel- en wurgconstructies

Amerika_paard-van-troje

Op zijn website doet ex-staatssecretaris van financiën Paul Craig Roberts uit de doeken waar het bij de TTIP (gericht op Europa) en de TTP (gericht op de Aziatische markt) volgens hem om gaat.

Het enige doel van TTIP (Transatlantisch vrijhandelsverdrag) is te dienen als schaamlap voor het Amerikaanse economische imperialisme over die landen die door hun politici voor grof geld zijn verkwanseld, als moderne slaven.

De Europese Commissie verbood niet voor niets openbaar maken van de TTIP-onderhandelingsteksten voor tenminste 30 jaar, wetende dat de TTIP-constructie geen schijn van kans zou hebben wanneer het publiek inzicht zou krijgen in de draagwijdte van de voorgenomen deal, de implicaties ervan en de diep ingrijpende gevolgen in volle omvang zou beseffen.

De TTIP beogen niet minder dan knevel- en wurgcontracten op te leggen aan de Europese ‘partners’ die krijgen voorgespiegeld dat zij rijke vruchten zullen plukken van een totale vrijhandel. De in naam van de EU onderhandelende politici en topmanagers zijn of onnozel of omkoopbaar, en vaak zijn ze beide.

Volgens officiële statistieken zullen tenminste een miljoen banen verloren gaan als direct gevolg van TTIP en twee miljoen meer wanneer de overeenkomst op alle onderdelen volledig geïmplementeerd zou worden. De enige drijfveer achter het Trojaanse TTIP-paard is: maximale aandeelhouderswinsten scoren, zonder de geringste scrupule waar het gaat om de menselijke factor (arbeid). Het is nooit genoeg, hoe groot de winst ook is, hij moet altijd groter.

Dankzij de door Greenpeace aan het licht gekomen documenten kunnen de burgers van de EU-landen in volle omvang zien wat de Europese Commissie in het geheim en stiekem aan het bekokstoven was. Die 248 pagina’s verdragstekst presenteren geen fris beeld van die aktiviteiten. Er staan controversiële en uiterst brisante zaken in zoals het verwateren van EU-richtlijnen en het compromitteren van kwaliteitsnormen ten koste van deugdelijke garanties van voedselcontroles en het afschaffen van het Europese verbod op genetisch gemanipuleerde voedselproducten.

De aan het licht gekomen TTIP-teksten bereiden ook de oneerlijke concurrentie voor van de Europese bedrijven door Amerikaanse multinationals. Europese producenten moeten namelijk voldoen aan hogere kwaliteitseisen dan hun Amerikaanse evenknieën die hun werknemers tegen hongerlonen laten werken op tijdelijke contracten en het met de kwaliteit en herkomst van de grondstoffen niet al te nauw nemen.

De ontmanteling van de Nederlandse PTT die stuiptrekkend de laatste fase ingaat, is een schrijnend voorbeeld van het louter op naakte winst en onderste-uit-de-kan-rendement gericht Amerikaans ‘ondernemerschap’. Het lot dat de V&D-warenhuizen was beschoren ligt Nederland nog vers in het geheugen.

Amerika’s doel: uitsluiting van China & Rusland

Volgens de politiek analist Thierry Meyssan laten de EU-onderhandelaars (TTIP) en hun ASEAN-lotgenoten (TTP) zich (willens en wetens?) door de Amerikanen een oor aannaaien door zich druk-druk-druk te maken om gedetailleerd gesteggel over productienormen en kwaliteitseisen. Die zijn weliswaar van belang, maar secundair. Meyssan noemt die fixatie: stupide, kortzichtig.

Het voornaamste doel dat het Amerikaanse financieel-politiek-militair establishment met de handelsverdragen beoogt, is namelijk hegemoniaal van aard, dat wil zeggen: het uitsluiten van Rusland en China van die markten die met de USA een TTIP- respectievelijk TTP-mega-wurgcontract zouden aangaan. De EU en de Aziatische ‘partners’ zouden zich door TTIP en TTP met huid en haar uitleveren aan de Amerikaanse financieel-economische bovenbazen. Slachtoffers van gedwongen nering.

Meysssan op de Voltaire site: ‘ [L]es négociations commerciales que les États-Unis ont entreprises avec l’Union européenne (TTIP) et avec l’ASEAN (TPP) n’ont pas pour but de renforcer leurs échanges, mais au contraire d’exclure la Russie et la Chine des marchés. C’est de manière bien stupide qu’Européens et Asiatiques se concentrent sur le choix des normes de production au lieu d’exiger l’entrée des Russes et des Chinois dans les négociations. //
[T]he commercial negotiations that the United States have undertaken with the European Union (Transatlantic Trade and Investment Partnership, or TTIP), and with the ASEAN (Trans Pacific Partnership, or TPP) are not aimed at reinforcing their exchanges, but on the contrary, at excluding Russia and China from the market. Stupidly, the Europeans and Asians are concentrating on the choice of production standards instead of demanding the entry of Russia and China into the negotiations.’

Het kan zelfs nog bonter: de EU zou in eerste aanzet een kind van de Amerikaanse geheime dienst zijn geweest. Zo’n vrucht moet welhaast opgroeien voor galg en rad, zoals we inmiddels allemaal weten.

‘DECLASSIFIED American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement …

The leaders of the European Movement – Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak – were all treated as hired hands by their American sponsors. The US role was handled as a covert operation. ACUE’s funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government.

The head of the Ford Foundation, ex-OSS officer Paul Hoffman, doubled as head of ACUE in the late Fifties. The State Department also played a role. A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth.

It recommends suppressing debate until the point at which “adoption of such proposals would become virtually inescapable”.’

Dat laatste zal iedereen intussen overbekend in de oren klinken: geen discussie, totdat de constructie een voldongen feit is en het slachtoffer beseft dat hij voor het blok is gezet ….. .

TTIP-Canalicchio_txt

* * *

ISDS – https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage

Thierry Meyssan : De Amerikaanse buitenlandse politiek / op Voltaire Netwerk / 2016 May 10

Ambrose Evans-Pritchard in Brussels: ‘Euro-federalists financed by US spy chiefs’ / The Telegraph, 19 Sep 2000

Einde van de postbode

‘TNT Post heeft het grootste massaontslag sinds jaren aangekondigd. Postbodes met vaak meer dan dertig dienstjaren moeten plaatsmaken voor goedkope krachten. TNT ontslaat duizenden werknemers, terwijl er zoveel werk is dat het aantal uitzendkrachten niet aan te slepen is.’

http://www.npo.nl/zembla/16-10-2010/VARA_101240215

NRC 12 mei 2016 / ‘Winkeliers buigen voor PostNL. PostNL verlaagt vergoedingen voor winkeliers die fungeren als postkantoor. De winkeliers gaan toch akkoord, ze kunnen de extra klanten niet missen.’

 

over V&D / 09 maart 2015
‘Ruim een maand geleden viel het doek voor Nederlands grootste warenhuis, V&D. Vandaag publiceerden de curatoren het eerste zogeheten faillissementsverslag. Het geeft inzicht in de teloorgang van V&D en laat zien wie wat gedaan heeft om tot een doorstart te komen.

NRC 17 februari 2016 / ‘V&D is definitief failliet. De winkels gaan nooit meer open en 8.000 werknemers zijn hun baan kwijt.’

 

Link:

Van Gogh’s Summer

 

 

 

 

Advertisements